Nyheter

Sannheten om partienes vilje til å satse på Forsvaret – så langt

Forsvarskommisjonen anbefalte en hurtig, men gradvis økning i forsvarsbudsjettet, med et første løft allerede i år. Men hva har partiene vært villig til å stille opp med så langt? Norges Forsvarsforening har sett på tallene. 6. oktober leverte regjeringen sitt forslag til forsvarsbudsjett. Budsjettet var på 91 milliarder kroner. I pressemeldingen som fulgte het det

Av |2024-02-19T08:47:35+01:0019. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

«Norge og Norden må utvikle et konsept for høyintensiv strid»

Hvert år legger Forsvarets forskningsinsitutt (FFI) frem en forsvarsanalyse. Blant de viktigste anbefalingene denne gangen er at Norge må utvikle et realistisk ambisjonsnivå og konsept for høyintensiv strid mot russiske styrker i nord. Dette bør gjøres i tett samarbeid med Sverige og Finland, innen rammen av Nato. Samtidig må Forsvaret rette større oppmerksomhet mot evnen

Av |2024-02-13T09:34:57+01:0013. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

– Krigen i Ukraina krever fornyet innsats fra Vesten

- Hvis vi skal oppnå noe i Ukraina, vil det kreve både koordinert og forsterket innsats, sa generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug under Leangkollen-konferansen. Dalhaug, som også er president i Norges Forsvarsforening, har vært aktiv i debatter og med foredrag på konferansen, som i år var lagt til Universitetets aula i Oslo. I et innlegg

Av |2024-02-06T21:22:37+01:006. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

Hva hvis Trump vinner valget? Og hva hvis Ukraina taper krigen?

Disse spørsmålene ble grundig belyst av Ian Brzezinski på Atlanterhavskomiteens møte i dag. Brzezinski kommer fra Scowcroft Center for Strategy and Security og har sikkerhetspolitisk rådgivning som spesialområde. Flere av de svarene han ga på Leangkollens sikkerhetskonferanse var ikke akkurat til Europas og Natos fordel. Han mener Natos fremtid ligger i utfallet av krigen i

Av |2024-02-05T22:36:52+01:005. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen utvider samarbeidet med USA

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har undertegnet en avtale med USA om opprettelse av åtte nye omforente områder. Dette skal styrke den avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA som Stortinget allerede har gitt sin tilslutning til. Omforente områder er steder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål. -

Av |2024-02-04T11:35:35+01:004. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

Støre presenterte rammene for Nansen-programmet

Regjeringen presenterte i dag stortingsmeldingen for Nansen-programmet, som gir en oversikt over den norske støtten til Ukraina de kommende år. For et år siden vedtok regjeringen en støttepakke til Ukraina, det såkalte Nansen-programmet. Gjennom programmet gir Norge Ukraina militær og sivil støtte på 75 milliarder kroner fordelt over fem år. Det er fire år igjen

Av |2024-02-04T11:33:02+01:002. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

Finnes det et troverdig alternativ til et knusende russisk nederlag i Ukraina?

Finnes det et troverdig scenario der Russland frivillig avslutter sin aggresjon mot Ukraina og trekker seg ut av landet? Neppe, ifølge generalløytnant (p) og tidligere sjef for OSSEs observatørkorps i Luhansk, Arne Bård Dalhaug. I en analyse på nettsidene til Den norske Atlanterhavskomiteen skisserer Dalhaug hvilke alternativer Russland har dersom et nytt regime kunne tenkes

Av |2024-01-25T09:34:20+01:0025. januar 2024|Kategorier: Nyheter|

Styrket alliert samarbeid og et troverdig nordisk forsvarskonsept er svaret

For kort tid siden la forsker Ståle Ulriksen ut en NUPI-rapport om våre alliertes evne til å støtte Norge militært i en eventuell krig. Konklusjonen var nedslående. Tar Ulriksen for hardt i? Nei, sier andre forskere og konkluderer med at det viktigste nå er å forsterke det allierte samarbeidet med USA og andre utvalgte partnere,

Av |2024-01-22T15:11:33+01:0022. januar 2024|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen gir etter og øker støtten til Nammo

Etter kraftig press fra opposisjonen setter nå regjeringen endelig av to milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri. – Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er viktig, både for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet. Vi bidrar nå til at produksjonskapasiteten hos Nammo øker vesentlig for å dekke norske, allierte og

Av |2024-01-17T14:05:33+01:0017. januar 2024|Kategorier: Nyheter|

Hvorfor ser svenskene så annerledes på det?

Svenskene har tatt den geopolitiske situasjonen på alvor. Allerede i år øker det svenske forsvarsbudsjettet med nesten 30 milliarder kroner, mens vi her i Norge er langt mer beskjedne. Statsminister Ulf Kristersson utelukker heller ikke at staten kan trenge å låne penger til opprustningen av det svenske forsvaret. Under en sikkerhetskonferanse i Sverige nylig ba

Av |2024-01-16T10:06:26+01:0016. januar 2024|Kategorier: Nyheter|

Title

Go to Top